VÍTÁME  VÁS  NA  NAŠEM  WEBU

A  PŘEJEME  VÁM  HEZKÝ DEN

 

Letošní - již sedmý ročník Stříbrnoskalického hudebního léta vám opět přináší krásné melodie - tentokrát vás srdečně zveme na  koncert  v našem kostelíku sv. Jakuba v Rovné

 

Dne 3.8.2019 v kostelíku sv. Jakuba v Rovné ve Stříbrné Skalici

nám Paní Hana Blochová a Milena Steinmasslová

přiblíží život a dílo Hildegardy z Bingen, úžasné ženy z 12.století.

 

Její hlas nepřikrylo ani devět století událostí, objevů, válek, uměleckých děl a její tvorba svou obsáhlostí, mnohostí témat a jejich šíře, i pestrostí forem přesahuje tvorbu převážné většiny autorů až do dnešních dní.

V její teologické tvorbě je obsažena tolerance k jinému druhu vidění světa, náboženství i k jiné náplni života, které jsme my ještě nedosáhli.

Byla i skvělou skladatelkou. Její hudba je soliter ve světě středověké hudby. A přece nebo právě proto se k ní interpreti vrací až do dnešních dnů.

 

RNDr. Mgr. Hana Blochová alias Rosa de Sar je česká publicistka, autorka knih o historických záhadách a počátcích křesťanství. Vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, výtvarnou kritiku na univerzitě v Brně, technologii restaurování na Vysoké Škole Chemicko-Technologické a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je členkou souboru středověké, lidové a alternativní hudby Kvinterna. Zpívá a hraje na varhany, příčnou flétnu a harfu. Sólově nebo s Kvinternou vystupuje v ČR i v zahraničí.

 

Milena Steinmasslová  - česká herečka a lektorka herectví a rétoriky. Momentálně hostuje v několika pražských divadlech – Divadle v CeletnéDivadle Na zábradlí, v Komorním divadle Divadle Na Fidlovačce.