VÍTÁME  VÁS  NA  NAŠEM  WEBU

A  PŘEJEME  VÁM  HEZKÝ DEN

 

 

 

Okrašlovací spolek Stříbrná Skalice svolává členskou schůzi dle stanov spolku za účelem volby výboru a předsedy spolku, které se mohou zúčastnit i ti z vás, kteří by měli zájem se stát jeho členy a podílet se na činnosti spolku v oblasti ochrany krajiny, životního prostředí a rozvoji kulturně společenského života ve Stříbrné Skalici.

 

 

Schůze se bude konat

 

v sobotu – 18.ledna 2020 od 16ti hodin

 

v informačním centru obce 

 

Stříbrné Skalice,  Na Městečku 71.