VÍTÁME  VÁS  NA  NAŠEM  WEBU

A  PŘEJEME  VÁM  HEZKÝ DEN

 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU

 

 

 

 

Dne 9.11. 2019 se koná v 17 hodin veřejná schůze Okrašlovacího spolku v infocentru ve Stříbrné Skalici.

 

Kromě zprávy o předešlé činnosti a hospodaření spolku zde bude rozhodnuto v souladu se stanovami spolku o další činnosti či transformaci spolku.

Žádáme proto občany Stříbrné Skalice, kteří by se chtěli zapojit do činnosti spolku, aby se nejen zúčastnili, ale přišli iniciovat další jeho aktivity a stali se novými členy.

Od roku 2007, kdy původně sdružení (a po následné změně názvu na Okrašlovací spolek v roce 2016) vzniklo, se udělalo hodně práce pro občany a pro unikátní památku – kostelík sv. Jakuba v Rovné. Je třeba spolek omladit, protože činnosti, které má spolek ve svých stanovách jsou tady pro vás – občany - kterým na přírodě, krajině a kulturně společenském životě v obci kde žijete vy a vaše děti záleží. Tento spolek vám dává právo mluvit a ovlivňovat věci veřejné. To je pro vás – mladé - příležitost, která se nesmí promarnit!!!

Přijďte tedy mezi nás – dříve narozené, abyste pokračovali v námi započaté 12ti leté práci, kterou jsme tady pro vás nezištně prováděli!

 

 

Za výbor OS Marie Studničková